Sojusz Lewicy Demokratycznej

Struktura regionalna - powiat: Głubczycki

Rada Powiatowa

Jan Hilary Bażyński - Przewodncizący 

Krzysztof  Ryszard Tichanów - Sekretarz

Zbigniew Bronisław Mełech - Skerbnik

Jan  szydłak -  Członek

Lesław Zygmunt Stec  - Członek

Józefa Skibińska  -  Członkini

Andrzej Piotr Kuśnierski  -  Członek

 

Zarząd Powiatowy

Jan Hilary Bażyński  - Przewodniczący

    Krzysztof Ryszard Tichanów  -  Sekretarz

    Zbigniew  Bronisław  Mełech  -  Skarbnik

Lesław Zygmunt Stec  -  Członek

Jan  Szydłak  -  Członek

 

Powiatowa Komisja Rewizyjna

Zenon Jan Jasiński  -  Przewodniczący

 Kazimierz Nozdrym - Płotnicki  -  członek

 

                                                                                 Przewodniczący Koła w Głubczycach

                                                                                     Jan Hilary Bażyński     

 

                                                                                     Przewodniczący Koła w Branicach

                                                                                     Lesław Zygmunt Stec 

 

                                                                                        Przewodniczący Koła w Kietrzu

                                                                                            Jan  Szydłak