Sojusz Lewicy Demokratycznej

Władze regionalne - powiat: Głubczycki

                                                                                                                      Zarząd Powiatowy

 

                                                                       Jan Hilary Bażyński                       -  Przewodniczący

                                                                        Krzysztof Ryszard Tichanów    -  Sekretarz

                                                                        Zbigniew Bronisław Małech       -  Skarbnik

                                                                        Lesław Zygmunt Stec                  -  Członek Zarządu

                                                                        Jan Szydłak                                   -  Członek Zarządu